Domino gramatical

Amb aquest domino gramatical podeu treballar la gramàtica catalana amb aquells nois i noies de 1er i 2n ESO que mostren dificultats.

Es poden practicar:
1. Adjectius
2. Noms
3. Determinants
4. Adverbis
5. Preposicions
6. Verbs
7. Conjuncions

Anuncis